ÖNSKEMÅL FÖR KOMMANDE KURSER/UTBILDNINGAR från medlemmar

Skriv vänligen önskemål om vad ni önskar för utbildningar i framtiden. Har ni en bra föreläsare ni kan rekommendera så nämn gärna det, med kontaktuppgifter om Ni har dem till ev. föreläsare.