MÖTEN FRAMÖVER

11-12 sept preliminärt i Stockholm. Ortopedteknik. Mer info kommer