KURSER/UTBILDNINGAR 2021/2022

Snart kommer en ny spännande inbjudan till en utbildning !

Tidigare Utbildningar

  1. SOFT’s första digitala utbildning 3 D-printing. 20210210

https://youtu.be/-Qsr-VX1JHI

2. SOTF’s andra digitala utbildning, Lindhe Extend snabbkoppling 20210503

https://youtu.be/CeWIy9w_7Zc

3. SOTF’s tredje digitala utb. Intervju med Niklas Toth och Richard Bergman om Tekniker samt fotortist utbildningen.

https://youtu.be/BaXhxmQRIb0

4. SOTF’s fjärde digitala utbildning. SwedeAmp, Varför ska vi ha det? Dagens gästföreläsare är Bengt Söderberg, en av grundarna till vår förening.

SOTF’s 4:e utb med Bengts Söderberg och Swede AMP

SwedeAmp, Varför ska vi ha det?
Dagens gästföreläsare är Bengt Söderberg, en av grundarna till vår förening. Bengt har en gedigen erfarenhet inom vårt arbetsområde och har jobbat i ett flertal länder. Han är leg. Ortopedingenjör och har varit internationell president för ISPO. (https://www.ispoint.org/)

2011 startade Bengt amputations- och protesregistret SwedeAmp (https://swedeamp.com/), och han är än idag registerhållare. Se länken nedan för en informationsfilm om registret.

5. SOTF’s femte digitala utbildning. Jonatan Ansin, en av SOFTs egna medlemmar berättade om sin fantastiska resa och hur det var att jobba som Ortopedtekniker under Paralympics i Tokyo.