MÖTEN FRAMÖVER

SOTF_emblem

Nästa styrelsemöte i Februari.

Årsmöte preliminärt den 10 Mars i Jönköping

Kontakta Styrelsen om du som medlem vill delta på ett styrelsemöte  sotfmailen@gmail.com