MÖTEN FRAMÖVER

SOTF_emblem

Nästa styrelsemöte sker på Kick-offen.

Kick-off i Helsingborg 20211126-27

Kontakta Styrelsen om du som medlem vill delta på mötet  sotfmailen@gmail.com