Nyhetsbrev utan bilder

2023-09-25

Från: Styrelsen i SOTF

 

Kära vänner!

Vilken september månad det varit med aktiviteter!

  • SOTF har varit inblandade i att planera Ortopedteknikmötet 2023, föreningens styrelsemedlem Susanne Lindman har skrivit en sammanfattning av mötet och Jenny Utbult från TeamOlmed samt Frida Lanzaro från OTB bidrog med bilder. Stort Tack till er båda.
  • Föreningen har även sammanställt löneundersökning för ortopedtekniker som vi snart skall presentera.
  • 2 nya sponsorer har tillkommit Brunner och ENOVIS. Stort Tack för er support!
  • I detta nyhetsbrev kommer det 2 rapporter från medlemmar i SOTF om hur de har hjälpt ukrainsk ortopedteknikspersonals utbildning på Aktiv Bergshamra samt TeamOlmeds Armprotes centrum i Kungsbacka. Tack Kristina Wallin samt Martin Jönsson för rapporter. Bakgrunden är att SOTFs ordförande Marcus Nilsson och Anton Johannesson från ISPO/Össur blev kontaktade under våren om den svenska branschen gemensamt kunde bidra med utbildning till Ukrainsk personal, framför allt inom armprotes området. Vi lämnade över till Simon Ramstrand på OTB som planerade allt med TeamOlmed och Aktiv Ortopedteknik.
  • Niklas Toth lämnar en kort rapport om den nya Ortopedtekniker utbildningen på Distans.
  • Som sista punkt kommer det en fundering från en av föreningens medlemmar i Göteborg ang. arbetsmiljö i bla. våra sliprum. Kontakta gärna Anders Wendelsson direkt efter att ni läst hans text i brevet nedan.

Ortopedteknik 2023

Nu är höstens begivenhet Ortopedteknik 2023 genomförd.

Det var länge sedan jag hade möjlighet att delta, så det var väldigt roligt att få vara med. Från Ortopedteknik i Örebro var vi två ortopedtekniker och två ortopedingenjörer.

Mässan hölls på Elite hotell Marina Tower i en gammal ombyggd kvarn, numera hotell och konferensanläggning. Det ligger otroligt vackert beläget vid vattnet med utsikt mot Prins Eugens Waldemarsudde. Vädret var också varmt och härligt, man kunde sitta ute och samtala på kvällen innan middagen serverades. Mat och fika var genomgående väldigt smakrikt, varierat och mycket gott ingen behövde svälta de här dagarna.

Över till själva konferensen.

Efter arrangörernas välkomsttal fick vi en intressant föreläsning av Farzaneh Kobra Etminani professor inom AI. Hon förklarade på ett enkelt sätt vad AI är och hur det är uppbyggt. AI finns i allt från dammsugare till avancerade chatsystem. Hon visade även att man kan ha direkt nytta av AI i sjukvården för att fånga upp odiagnostiserade riskgrupper bara genom att analysera labprover och dra slutsatser därav. Här finns pengar att spara då man kan få behandling innan sjukdomen blivit allvarlig. Jag frågade henne i kaffepausen om hon lyssnat på Max Tegmark som sommarpratat om farorna med AI, var hon lika orolig som han? Nej, hon tyckte vi kunde andas ut. AI med den kapaciteten är extremt kostsam och det finns t ex i Sverige bara en stor anläggning i Linköping.

M F Russold från Otto Bock i Österrike visade hur de använder internet och patientforum för att samla information till sin utvecklingsavdelning.

Vi fick även titta på en avancerad handprotes som Dhruv Agraval presenterade, den ska vara hållbar och programmeras i en app.

På eftermiddagen var det dags för Dave Buchanan från Becker att tipsa om en Triple actionled som lämpade sig extra väl vid utprovning av AFO/KAFO, den är enkel att justera på en mängd sätt för att uppnå en optimal gång, detta fick även illustreras av frivilliga försökskaniner på scenen. Med humor och skotsk energi höll han oss vakna. Dave återkom senare där han levererade lite tips vid KAFO tillverkningen.

Sist på programmet stod en tipspromenad med kluriga frågor i leverantörsutställningen. Här fanns en mängd utställare som visade massor av nyheter, här var också en given samlingsplats mellan föreläsningarna.

Efter en god natts sömn fick vi ta del av ”Vinnarskallen” Andreas Neumans förskräckliga historia. Vid 23 års ålder fick han stor mängd 3-400 gradigt material över nästan hela kroppen, han fick svåra brännskador och förlorade även ena benet vilket gjorde honom till protesbärare (han var väldigt nöjd med den hjälp han fått på ortopedteknik i Falun).

Resten av förmiddagen handlade om additivtillverkning, eller s k 3D-printing. Vi fick en genomgång av en mängd modeller och metoder. Vi inser nog alla att 3D kommer att förändra arbetssättet för oss tekniker ute på verkstäderna. Framtiden är redan här, Otto Bock har redan levererat ett antal utskrivna TT-hylsor.

Peter Wahlström gav oss en inblick i konsten att tillverka skor på egen läst och svårigheterna det kan innebära.

Avslutningsvis fick vi information om ISPO och organisationens viktiga arbete av Anton Johannesson.

Fantastiskt bra arrangerad konferens av OTB, SOIF och från SOTF Niklas Toth o Jonas Tornberg.

Susanne Lindman, Ortopedtekniker OTA Örebro och Styrelsemedlem i SOTF

TeamOlmed Kungsbacka

TeamOlmeds Sektion för Armprotes och Silikon i Kungsbacka meddelar att de nyligen har haft förmånen att i samarbete med Össur och Protezhub, anordna en utbildningsinsats för två ortopedingenjörer från Ukraina. Intensivutbildningen som pågick under två veckor var omfattande, och man varvade teoriblock med praktiskt arbete. Målet var att tillverka armproteser till två krigsskadade patienter, som också var med på plats i Kungsbacka. Samtliga inblandade (ortopedingenjörer, ortopedtekniker, patienter samt arbetsterapeut) var mycket nöjda med utfallet av denna insats.

Kristina Wallin och Anton Evertsson som arbetar som ortopedtekniker i Kungsbacka säger att det var väldigt givande, att under vissa tillverkningsmoment arbeta tätt tillsammans med de ukrainska ortopedingenjörerna. –Vi skulle tillsammans på kort tid tillverka två överarmsproteser. Dessa skulle patienterna sedan få ta med sig hem till Ukraina. – Det fanns några utmaningar och en del av dem låg i språket. Lyckligtvis hade vi en eminent tolk, och som komplement användes både ”teckenspråk” och en stor portion humor.

Ortopedingenjörerna från Ukraina har mångårig erfarenhet av ortopedtekniskt arbete, vilket syntes tydligt i det hantverk som utfördes. Det fanns ett engagemang och driv hos dem som inspirerade oss alla.  – Det var två fina veckor, men självklart var det extra tungt att säga hejdå till dem. Vi vet alla vilken fruktansvärd verklighet som väntar dem i Ukraina.

En helt annan sak som har hänt hos Team Olmeds Sektion för Armprotes och Silikon, är att man den 14 september hade invigning av sina nya lokaler på Magasinsgatan 12 i Kungsbacka. Där arbetar i dagsläget tre ortopedingenjörer och två ortopedtekniker med huvudsysselsättning armprotestillverkning samt silikonapplikationer av olika slag. De har dessutom ytterligare en ortopedingenjör som arbetar i deras ortopedtekniska Klinik och Butik.

Kristina Wallin Ortopedtekniker TeamOlmed Kungsbacka.

Krigsskadade i Ukraina får stöd via Kungsbacka » Norra Halland – Kungsbackas största tidning

Aktiv Bergshamra

Kompetensutbyte med Ukraina inom övre extremitetsproteser

Vecka 36 välkomnade armteamet i Bergshamra, beståendes av ortopedingenjörer, ortopedtekniker, sadelmakare, silikontekniker och arbetsterapeuter sina kollegor från Ukraina för att hjälpa tre patienter i behov av övre extremitetsproteser. På plats var även två duktiga och intresserade tolkar som fick fullt upp eftersom vårt team bestod av 11 stycken och våra ukrainska besökare var åtta i sitt team, plus tre patienter. Fullt hus helt enkelt.

Planen var att de skulle stanna i två veckor där målet var ett kunskapsutbyte mellan yrkesgrupperna samt att givetvis hjälpa patienterna. Vi hann med att dela en hel del kunskaper, men även en del skratt samt intressanta och givande diskussioner trots ett pressat schema.

Efter första dagen som gick åt att lära känna varandra, bedöma patienternas behov och förväntningar samt göra avgjutningar gick startskottet och vi var i gång.

Arbetet med utprovningar, tillverkning, träning, osv. skedde så parallellt som möjligt för att maximera effektiviteten. En tät kommunikation mellan yrkesgrupper var, som alltid, viktig för att kunna hålla deadline. En kommunikation som stundtals behövde utföras med gester när tolkarna var upptagna på annat håll. Det visade sig att vissa gester är universella inom den ortopedtekniska branschen, så det löste sig bra.

Viktigt var även att vara beredd att ta vid så fort ett moment var klart, vilket för oss tekniker innebar att efter checkhylsorna var utprovade och justeringar utförts på gipserna att arbetet på de definitiva hylsorna påbörjades. På grund av patienternas höga amputationsnivå så uppstod en del utmaningar, särskilt på två av dem då de behövde axelleder utöver armbågsleder på sina proteser.

Andra tekniska lösningar som behövdes var kabeldragningar, batteriplaceringar, osv. för att få allt så slimmat och hållbart som möjligt med en så bra viktfördelning som möjligt.

Efter de första dagarna så hittade vi en rytm och tillverkning samt samarbete flöt på bra. Mellan utprovningar och träning färdigställdes proteserna sakta men säkert och kompletterades med kabeldrag, remmar, harness och andra komponenter. En del utmaningar uppstod dock när media behövde låna patienter eller ingenjörer för inspelning, det gav oss tekniker lite fler ställtider att förhålla oss till. Med det sagt så är det viktiga berättelser att få belysta.

När vi tekniker och ingenjörerna var klar med vårt lämnade vi över proteserna till vår sadelmakare som gjorde kosmetiken samt såg till att alla kabeldrag, harness och liknande var injusterade och klara.

De två veckorna vi hade dem på besök gick fort och de var hektiska, givande, lärorika, utmanande (på ett bra sätt) och fantastiska. Vi lärde oss mycket av varandra och patienterna fick med sig varsin protes hem att träna med och förhoppningsvis få stor nytta av i flera år framöver.

Martin Jönsson, ortopedtekniker, Aktiv Ortopedteknik i Bergshamra.

Ukrainare får proteser i Stockholm – brist i hemlandet | SVT Nyheter

Info från Skolan

Senaste nytt från Ortopedteknikerutbildningen på Hälsohögskolan.

Så var då en ny termin igång igen på Ortopedteknikerutbildningen på Hälsohögskolan. En lite annorlunda start på utbildningen denna gång eftersom studenterna inte är på plats utan deltar i undervisningen på distans i stället. Det är ovant att undervisa på distans, men det går ganska bra även om det hade varit roligare att träffa de nya studenterna i verkligheten. I nuläget går det 22 studenter på utbildningen.

Könsfördelningen på utbildningen är 17 kvinnor och 5 män i varierande åldrar. Den geografisk spridning av deltagarna är mestadels från vår södra del av landet. Student längst norrut kommer från Gävle och student längst söder ifrån kommer från Malmö.

Just nu läser studenterna en introduktionskurs till ortopedteknik och när den är avslutat så skall de ut på en kortare praktik under veckorna 41–43 för att i första hand få en bra bild av vad ortopedteknik är och vad yrket som ortopedtekniker innebär. Tack alla ni arbetsplatser som kommer att ta emot de nya studenterna på sin första praktik. /

Niklas Toth – Utbildningsledare på YH Ortopedteknik

Maskinsäkerhet inom ortopedtekniken

Mitt namn är Anders Wendelsson, jag jobbar som tekniker och är huvudskyddsombud på Ortopedteknik inom Sahlgrenska i Göteborg. Jag har genom alla år intresserat mig för kvalitet och säkerhet och upplever nu efter några år i yrket att det finns en stor brist i handhavande och säkerhetstänk när det gäller maskinanvändning i detta hantverksyrke.

Trots att många har lång erfarenhet i jobbet och branschen finns det en stor brist, och även nyutexaminerade elever från ortopedteknisk utbildning (tekniker och ingenjörer) har som jag upplever det väldigt dåliga kunskaper. Så jag har en tanke om att införa någon form av enklare ”maskinkörkort” för att få bukt på tillbud och arbetsskador.

Jag har för avsikt att försöka få kontakt med ansvariga och skyddsombud i branschen för att förhoppningsvis få lite utbyte i ämnet maskinsäkerhet (men även annat säkerhetsrelaterat är välkommet).

Hur ser det ut runt om i vårt avlånga land, hur gör ni för att säkerställa att inte medarbetare skadar sig i maskinarbete? Kanske ni redan infört maskinkörkort eller något liknande?

Hör gärna av er till mig på mail: anders.wendelsson@vgregion.se

Som avslutning på detta nyhetsbrev kommer här lite info om Ortopedteknikens dag den 5 november

SOTF, SOIF, ISPO samt OTB sammanstrålade i ett digitalt möte förra veckan för att börja planering för ett event för att lyfta kunskapen om Ortopedteknik i landet som vi hoppas att alla OTA och Leverantörer skall engagera sig i. Frida Lanzaro, OTB’s nya marknadsförare kommer att ansvara för projektet. När Frida hör av sig framöver, stötta henne i hennes arbete.

Med detta avslutar vi med att önska Richard Hanzek från Enovis välkommen som Föreningens senaste stödmedlem.

Ett stor Tack till våra sponsorer 2023

Kolla in alla våra Youtube utbildningar.

Ni är alltid välkomna att höra av er, kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni här: STYRELSE | Svensk Ortopedteknisk Förening (sotf.nu)

Mvh Styrelsen SOTF 2023-09-25

www.sotf.nu

https://www.facebook.com/svenskortopedtekniskforening