Samnordiskt Ortopedtekniker möte 28 Sept 2022

Det är med stor Glädje NOTF och SOTF  tillsammans bjuder in till det första

Samnordiskt Ortopedtekniker Möte

Digitalt 28 sept. 15.00

Programmet kommer att ha två spännande föreläsningar och är gratis för alla som jobbar i branschen i hela Skandinavien.

Program och information om föreläsarna kommer under slutet av sommaren.

Vänliga hälsningar
Styrelserna för NOTF och SOTF

Jørgen H Sørlie och Marcus Nilsson